Banícke múzeum v Rožňave oslávi 120. výročie

Banícke múzeum v Rožňave oslávi 120. výročie

Rok 2022 je pre Banícke múzeum v Rožňave významným rokom. Pred 120 rokmi, v máji 1902, prvýkrát zaznela oficiálna požiadavka zriadenia Bansko-hutníckeho múzea v meste Rožňava, ktorá sa následne úspešne zrealizovala.

V rokoch 1905 až 1908 prišlo k vybudovaniu budovy

V rokoch 1905 až 1908 prišlo k vybudovaniu účelovej budovy na prezentáciu baníctva a hutníctva. „Prvú expozíciu predstavili vtedajší múzejníci verejnosti v roku 1912. V tom istom roku rožňavskí vzdelanci založili v Rožňave Mestské múzeum. K spojeniu obidvoch múzeí došlo v roku 1940. Dnešný názov nosí múzeum od roku 1967,“ uviedol riaditeľ múzea Pavol Lackanič.

Banícke múzeum pripravuje viacero programov

Pri príležitosti 120. výročia založenia Baníckeho múzea v Rožňave, jubilujúca kultúrna inštitúcia v rámci nosnej témy roka pripravuje pre verejnosť viacero zaujímavých a hodnotných programov. „Na jar je naplánované sprístupnenie skompletizovaného nového prehliadkového okruhu Banská doprava v ZC Sentinel a v rámci neho zároveň oficiálne predstavíme nový nadrozmerný exponát – banský nakladač PN 1700,“ informoval riaditeľ.

Na mesiace máj a jún pripravuje múzeum odbornú konferenciu spojenú s vydaním zborníka, koncert v Andrássyho obrazárni a výstavu o svojej histórii a súčasnosti. Okrem toho v rámci zverejnených výziev a múzejno-pedagogických aktivít osloví aj mladšiu generáciu. Formou pravidelných rubrík o Baníckom múzeu v Rožňave na webe a sociálnych sieťach osloví inštitúcia aj ostatné generácie.