Rekonštrukcia Spišského hradu sa oneskorí, MK zopakuje verejné obstarávanie

Spišský hrad Zdroj: Pixabay

Ministerstvo kultúry (MK) SR zopakuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu Spišského hradu. Úspešný uchádzač nedodal podklady a MK sa odporučilo nepodpísať zmluvu s druhým v poradí. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR.

Slovenské národné múzeum zopakuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu Spišského hradu. S úspešným uchádzačom pôvodnej súťaže nemohlo uzatvoriť zmluvu z dôvodu, že neposkytol v zákonnej lehote riadnu súčinnosť potrebnú k uzatvoreniu zmluvy. Nepredložil totiž požadované dokumenty.

MK odporučilo nepodpísať zmluvu s druhým v poradí

Ministerstvo kultúry odporučilo vedeniu Slovenského národného múzea, aby nepodpísalo zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý v poradí a verejnú súťaž zopakovalo. Podľa ministerstva sa tým dodrží sa tým transparentnosť, pravidlá férovej súťaže a zákon.

Napriek tomu, že to celý proces rekonštrukcie predĺži, v zmysle transparentnosti sme nemali inú možnosť, ako odporučiť vedeniu múzea, proces zopakovať. Pre urýchlenie celého procesu sme sa rozhodli, že súťaž bude vyhlásená iba na čiastočnú rekonštrukciu. Tá bude financovaná z rozpočtu múzea, teda rezortu kultúry,“ vysvetlil generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala.

Zároveň doplnil, že ďalšia časť by mala byť financovaná zo zdrojov Európskej únie, konkrétne Programu Slovensko po tom, ako rezort investícií vyhlási výzvu na tento účel.

Rekonštrukcia Spišského hradu je rozdelená na 5 etáp

Úplná rekonštrukcia Spišského hradu, národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, je náročná. A to z hľadiska rozlohy hradu, ako aj financií potrebných na jeho obnovu. Slovenské národné múzeum ju preto rozdelilo do 5 etáp a bude trvať ešte niekoľko rokov.