Zemplínska šírava bude mať zrekonštruovanú vyhliadkovú vežu

Pripravuje sa rekonštrukcia vyhliadkovej veže na Zemplínskej šírave Zdroj: Zemplínska OOCR

Mnohí ste možno spozorovali, že okolie spustnutej vyhliadkovej veže v rekreačnom stredisku Hôrka na Zemplínskej šírave je po dlhých rokoch opäť vyčistené od náletových drevín. Čistenie od náletových drevín prebehlo v mesiaci november samotným správcom pozemku, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik.

Dôvodom na vyčistenie okolia vyhliadkovej veže je projektový zámer Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR). „Radi by sme zamedzili fámam okolo tohto projektu, preto sme sa rozhodli zverejniť bližšie informácie. Zemplínska OOCR má záujem o dlhodobý nájom tohto pozemku spolu so stavbou vyhliadkovej veže. Tú chceme zrekonštruovať a sprístupniť verejnosti,“ informovala organizácia cestovného ruchu.

Ako doplnila, zámer zároveň ráta so zachovaním pôvodnej architektúry veže. Tá neodbytne patrí k tomuto stredisku, a revitalizáciou jej priľahlého okolia. Súčasťou vyhliadkovej veže budú napr. ďalekohľady a veža bude sprístupnená aj pre jachtárske kluby v prípade usporiadaní regionálnych či medzinárodných jachtárskych pretekov.

Cieľom je toto zaujímavé miesto Zemplínskej šíravy skultúrniť pre návštevníkov a spríjemniť im chvíle prežité v tomto zaujímavom regióne. Projekt bude realizovaný s podporou Miniterstva dopravy a výstavby SR.

Zdroj: Zemplínska OOCR