Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa

Slovensko je krajina plná prírodných krás a jednou z najväčších atrakcií je Dobšinská ľadová jaskyňa. Táto jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete a od roku 2000 je zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Poloha a prístup

Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v Národnom parku Slovenský raj, presnejšie v Stratenskej hornatine na severnom svahu vrchu Duča. Vchod do jaskyne leží vo výške 970 m. n. m., približne 130 m nad hladinou rieky Hnilec. K jaskyni sa dostanete z osady Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je situovaná medzi mestami Poprad a Rožňava.

Ak sa rozhodnete pre verejnú dopravu, najbližšia zastávka autobusu je Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňa a vlaková stanica sa volá rovnako – Dobšinská ľadová jaskyňa. Autom sa k jaskyni dostanete z Popradu cez Vernár (30 km), z Brezna cez Červenú Skalu a Telgárt (60 km) alebo z Rožňavy cez Dobšinú (40 km).

Od parkoviska v osade Dobšinská ľadová jaskyňa vedie k vchodu do jaskyne približne 1 km dlhý náučný chodník. Počas výstupu, ktorý trvá asi 25 minút, prekonáte výškový rozdiel 130 m.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Opis jaskyne

Dobšinská ľadová jaskyňa má celkovú dĺžku 1491 metrov, pričom verejnosti je sprístupnený okruh dlhý 515 m. Podzemné priestory vznikli pôsobením rieky Hnilec vo vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má v základných črtách normálny krasový charakter, ale vďaka zrúteniu jaskynného stropu a oddeleniu od Stratenskej jaskyne získala osobitné mikroklimatické pomery, ktoré viedli k jej zaľadneniu.

Najväčšou atrakciou jaskyne je mohutná ľadová výplň. Hrúbka podlahového ľadu dosahuje až 25 m, jeho plošná rozloha je okolo 11 200 m² a odhadovaný objem je 145 000 m³. Okrem toho tu nájdete pôsobivé ľadové stĺpy, vodopády, záclony a ďalšie útvary. Najväčší ľadový stĺp s názvom Studňa meria až 9 m.

Jaskyňa sa delí na zaľadnené a nezaľadnené časti. Medzi tie zaľadnené patria Malá a Veľká sieň, Zrútený dóm, Ruffínyho koridor a Prízemie. Nezaľadnené časti sa nazývajú Kvapľová a Biela sieň, Suchý dóm, Kvapľová pivnica a Peklo.

Dobšinská ľadová jaskyňa

História a zaujímavosti

Jaskyňa bola objavená v roku 1870 kráľovským banským radcom Eugenom Ruffínyim a jeho priateľmi. Už o rok neskôr bola sprístupnená verejnosti a v roku 1887 sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Európe.

Jaskyňu navštívilo mnoho významných osobností, medzi nimi srbský kráľ Milan I., bulharský cár Ferdinand I., polárny bádateľ Fridtjof Nansen a ďalší. Zaujímavosťou je, že do roku 1946 bolo v jaskyni povolené celoročné korčuľovanie pre verejnosť a v 50. rokoch tu trénoval aj známy československý krasokorčuliar Karol Divín.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Príprava na návštevu

Pred vstupom do jaskyne je dôležité si oddýchnuť, aby aklimatizácia prebehla bez problémov. Vzhľadom na nízke teploty v podzemí (od -3,8 do +0,5 °C vo Veľkej sieni) sa odporúča teplejšie oblečenie a pevná obuv. Nezabudnite, že prehliadka jaskyne predstavuje určitú záťaž pre organizmus kvôli prevýšeniu a teplotným rozdielom.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa je klenotom medzi prírodnými pamiatkami

Jaskyňa je skutočným klenotom medzi prírodnými pamiatkami Slovenska. Jej monumentálna ľadová výplň a nádherné útvary vytvorené prírodou uchvátia každého návštevníka. Ak sa chystáte spoznávať krásy našej krajiny, rozhodne by ste nemali vynechať návštevu tohto jedinečného miesta. Zážitok z prechodu do ľadového kráľovstva hlboko pod zemou vo vás zanechá nezabudnuteľné spomienky.

Dobšinská ľadová jaskyňa