Vodný hrad, Štítnik

Vodný hrad, Štítnik Zdroj: Depositphoto

V srdci malebnej obce Štítnik, ktorá kedysi pulzovala ako dôležité banícke mestečko, sa vyníma pozoruhodná pamiatka – vodný hrad Štítnik.

Tento historický skvost má za sebou bohatú minulosť, ktorá siaha až do 15. storočia. Poďme spoločne objavovať príbeh hradu, ktorý bol svedkom mnohých obranných bitiek a prešiel si rôznymi etapami obnovy až po dnešnú podobu.

Zrod pevnosti na močarisku

Vodný hrad Štítnik, klenot Gemera, bol založený okolo roku 1432 významným rodom Bebekovcov. Títo mocní páni vybrali pre stavbu ideálne miesto na močarisku, čím zabezpečili hradu prirodzenú obranu pred nepriateľskými útokmi. Pôvodne plnil hrad úlohu zemepánskeho sídla a stal sa kľúčovou súčasťou protitureckých obranných snáh.

Opevnenie v čase nájazdov

Napriek svojim obranným prednostiam hrad v 16. storočí podľahol tureckým vojskám. Aby mohol odolávať ďalším nájazdom, vojenská rada Gemera v roku 1577 požiadala o prebudovanie hradu na modernú pevnosť. Renesančná prestavba prebehla v rokoch 1580 až 1585, počas ktorej posilnili vonkajšie opevnenie a zvýšili pozorovaciu vežu, čím hrad získal na strategickom význame.

Vodný hrad, Štítnik Zdroj: Depositphoto
Vodný hrad, Štítnik Zdroj: Depositphoto

Éra kaštieľa a pamiatok

Po ústupe tureckých vojsk a ich porážke prešiel hrad do rúk rôznych zemepánskych rodín, ako boli Baloghovci či Pongrácovci. Po stavovských povstaniach bol však hrad v značne zlom stave. V 18. storočí prešiel čiastočnou opravou a v roku 1880 ho majiteľ Sárkányi čiastočne premenil na kaštieľ, pričom sa zameriaval na záchranu a zhromaždenie pamiatok z pôvodného hradu.

Zmeny a využitie v 20. storočí

V 20. storočí hrad čelil ďalším skúškam. Požiar v roku 1940 zničil jednu z bášt a po druhej svetovej vojne sa v areáli objavila sódovkáreň. Neskôr slúžil areál hradu s kaštieľom poľnohospodárskemu učilišťu až do roku 2010. Napokon, v roku 2016 prešiel areál do vlastníctva obce Štítnik, čo otvorilo novú kapitolu v starostlivosti o tento historický skvost.

Súčasnosť

Dnes z pôvodného rozsiahleho vodného hradu zostávajú len fragmenty: západné prízemné krídlo, juhovýchodná bašta s terasou a vstupná časť na východnej strane. Napriek tomu, že z hradu sa zachovalo len málo, jeho steny stále šepkajú príbehy o dávnych časoch a ponúkajú návštevníkom cestu do minulosti. Obec Štítnik sa stará o zachovanie tohto kultúrneho dedičstva, aby aj budúce generácie mohli objavovať jeho históriu a krásu.