Banícke múzeum, Gelnica

Banícke múzeum, Gelnica

V srdci malebného mesta Gelnica sa nachádza architektonický skvost – stará radnica s majestátnou barokovou vežou. Práve v tejto budove sídli Banícke múzeum, ktoré návštevníkov prenesie do fascinujúceho sveta histórie baníctva a života obyvateľov mesta.

História múzea

Hoci tradície zberu dokumentačného materiálu súvisiaceho s baníctvom v Gelnici siahajú až do čias panovania Márie Terézie, súčasné Banícke múzeum vzniklo v roku 1963. Pôvodne bolo externým zariadením Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, no dnes už spadá pod správu Mestského úradu Gelnica.

Banícke múzeum, Gelnica

Expozície múzea

Banícke múzeum ponúka návštevníkom bohaté zbierky pochádzajúce prevažne z okolia Gelnice. Tie najrozsiahlejšie sa vzťahujú na 19. a 20. storočie. Expozície dokumentujú nielen históriu baníctva od 13. storočia, ale aj národopis, históriu mesta, geológiu a cechovníctvo.

Štôlňa Jozef – unikátny zážitok

Neoddeliteľnou súčasťou Baníckeho múzea je aj vysunutá expozícia “Štôlňa Jozef”. Nachádza sa na Turzovskej ulici pri dolnom Turzovskom jazere a pre verejnosť bola sprístupnená v roku 2016. Návštevníci tu majú možnosť nahliadnuť do tajov spracovania rudy v 17. storočí a obdivovať unikátny banský stroj Pochwerk s taviacou pecou.

Banícke múzeum, Gelnica

Banícke múzeum je pokladnicou histórie

Múzeum v Gelnici je pokladnicou histórie, ktorá návštevníkom ponúka nezabudnuteľný zážitok. Či už sa rozhodnete pre prehliadku expozícií v budove starej radnice alebo sa vydáte na dobrodružnú cestu Štôlňou Jozef, určite nebudete sklamaní. Toto múzeum je must-see pre každého, kto sa zaujíma o históriu baníctva a život v minulosti.

Banícke múzeum, Gelnica