Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie

Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí je výnimočnou secesnou pamiatkou postavenou v rokoch 1903-1904.

Unikátna secesná pamiatka

Táto unikátna stavba je miestom posledného odpočinku grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky Hablawetz. Mauzóleum je výsledkom práce predstaviteľov mníchovského Jugendstilu, ktorí sa inšpirovali ranokresťanským, byzantským a karolínskym umením.

Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie
Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie

História mauzólea

Gróf Dionýz Andrássy sa rozhodol postaviť mauzóleum pre svoju milovanú manželku Františku po jej smrti v roku 1902. Projektovanie stavby začalo budapeštiansky profesor architektúry Győző Czigler, no Dionýz uprednostnil návrhy skupiny mníchovských umelcov. Stavebné práce trvali jeden a pol roka a presne na druhé výročie úmrtia Františky boli jej telesné pozostatky slávnostne uložené do mauzólea.

Architektonické riešenie a výzdoba

Budova mauzólea má pôdorys nepravidelného osemuholníka s polkruhovou apsidou, v ktorej je umiestnený oltár. Kupola s dvanástimi oknami leží na ôsmich stĺpoch a pripomína antickú architektúru. Vonkajšie múry sú jednoduché, čo zvyšuje umeleckú hodnotu vnútornej výzdoby. Nad portálom sa nachádza reliéfny erb Andrášiovcov s anjelmi držiacimi vyhasnuté fakle, veniec a palmový list.

Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie
Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie

Interiér mauzólea

Dominantou interiéru sú dva veľké sarkofágy z bieleho carrarského mramoru, v ktorých sú uložené telesné pozostatky Františky a Dionýza Andrássyho. Čelá sarkofágov zdobia reliéfy rodinného erbu a na bočných stranách sú reliéfne portréty manželov. Oltár v apside je zdobený soškou svätej Františky a smútiacimi anjelmi. Kupolu podopiera osem stĺpov s bohato zdobenými hlavicami a spodnou časťou pokrytou rôznofarebným mramorom. Vnútornú plochu kupoly tvoria sklenené mozaikové kocky so zlatistými postavami dvanástich anjelov.

Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie

Okolie mauzólea

Mauzóleum je obklopené sedemhektárovým parkom, v ktorom sa nachádza socha verného psíka manželov Andrássyovcov – jazvečíka Tascherla. Táto socha z červeného mramoru je dielom uhorského sochára slovenského pôvodu Alojza Stróbla a je umiestnená na kamennom podstavci s nápisom “Vernosť za vernosť 1890-1910”.

Mauzóleum Andrássyovcov je klenotom secesnej architektúry

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí je skutočným klenotom secesnej architektúry na Slovensku. Svojou jedinečnou architektúrou, bohatou výzdobou a zaujímavou históriou si zaslúži pozornosť každého milovníka umenia a histórie.

Návšteva tohto mauzólea a jeho okolia je nezabudnuteľným zážitkom, ktorý umožňuje nahliadnuť do života významného šľachtického rodu a obdivovať majstrovstvo umelcov začiatku 20. storočia.

Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie
Mauzóleum Andrássyovcov, Krásnohorské Podhradie