Jakabov palác, Košice

Jakabov palác, Košice Zdroj: Depositphoto

Jakabov palác, postavený v roku 1899, predstavuje hrdú pamiatku na rodinu Jakabovcov. Peter Jakab, majiteľ a staviteľ tehelne, sa rozhodol postaviť túto impozantnú stavbu v pseudogotickom štýle, pričom inšpiráciu čerpal z architektúry dómu sv. Alžbety. Tento materiál získal počas rekonštrukcie daného dómu.

Tento palác, ktorý pripomína rozprávkový hrad, sa stal známym v reklamných a turistických kruhoch ako “idyla Mlynského jarku”. Pôvodne, až do roku 1908, bol vlastníctvom rodiny Jakabovcov, potom ho však predali Hugovi Barkányimu. V tridsiatych rokoch minulého storočia sa stal majetkom mesta.

Jeho fasádu v roku 1943 ozdobil havran s prsteňom v zobáku, symbolizujúci kráľa Mateja Korvína. O niekoľko rokov neskôr, v apríli a máji 1945, palác poskytol dočasné útočisko prezidentovi Československa, Eduardovi Benešovi.

V deväťdesiatych rokoch až do roku 2000 slúžil ako sídlo Britskej rady a bol miestom konania mnohých významných spoločenských podujatí. Momentálne je palác uzavretý kvôli neukončenému súdnemu sporu o jeho vlastníctvo.

Viac o vlečúcom sa súdnom spore sa dozviete TU.

Jakabov palác, Košice Zdroj: Depositphoto
Jakabov palác, Košice Zdroj: Depositphoto