Arcibiskupský palác, Košice

Arcibiskupský palác, Košice

Košice, metropola východného Slovenska, ukrýva vo svojom srdci nádherný klenotník – Arcibiskupský palác. Táto rokokovo-klasicistická budova na Hlavnej ulici č. 28 je svedkom bohatej histórie a duchovného života mesta.

Od jágerskej diecézy k samostatnej košickej

Košice patrili od roku 1001 pod jágerskú diecézu. Po ôsmich storočiach, v roku 1804, sa pre narastajúci počet veriacich rozhodlo o vzniku novej diecézy so sídlom v Košiciach. Prvým biskupom sa stal Andrej Szabó a patrónom diecézy sv. Andrej.

Arcibiskupský palác, Košice
Arcibiskupský palác, Košice

Vznik biskupského paláca

Pre potreby novej diecézy sa odkúpili štyri domy na Hlavnej ulici, ktoré sa prebudovali na reprezentatívne sídlo. Takto v roku 1809 vznikol biskupský palác, susediaci s farou a jednou z najstarších košických sporiteľní.

Od požiaru k obnove

Palác v roku 1841 vyhorel, no vďaka biskupovi Antonovi Ocskayovi bol opravený. Jeho krásu ocenil aj cisár František Jozef I., ktorý tu dvakrát býval (1851, 1857). V roku 1893 pribudla biskupská knižnica a galéria obrazov biskupov.

Arcibiskupský palác, Košice
Arcibiskupský palác, Košice

Významné osobnosti

Palác hostil mnohé významné osobnosti. V roku 1849 sa tu stretli Ľudovít Štúr a Jonáš Záborský, čo pripomína pamätná tabuľa na priečelí budovy. Ďalšou významnou osobnosťou bol monsignor Jozef Čársky, ktorý košickú diecézu zveľaďoval najdlhšie.

Od biskupského k arcibiskupskému palácu

Počas návštevy pápeža Jána Pavla II. v roku 1995 bol košický biskup Alojz Tkáč povýšený na arcibiskupa. Slovensko sa rozdelilo na dve arcibiskupstvá a z biskupského paláca sa stal arcibiskupský, ktorý je dodnes sídlom košického arcibiskupstva.

Arcibiskupský palác, Košice
Arcibiskupský palác, Košice

Architektúra a umelecké skvosty

Palác zaujme svojou jednotnou rokokovo-klasicistickou fasádou s pilastrami a podstrešnou rímsou. Portálový rizalit zvýrazňuje balkón na stĺpoch s tepaným zábradlím a vyvýšeným štítom s plastikami. Reprezentačné miestnosti na poschodí zdobia bohaté štukové klenby s rokokovou ornamentikou.

Pamätné tabule

Na priečelí budovy nájdeme dve pamätné tabule. Prvá, s reliéfnym dvojportrétom, pripomína stretnutie Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského v roku 1849. Druhá, z bieleho mramoru, je venovaná biskupovi Jozefovi Čárskemu, významnej osobnosti košickej diecézy.

Arcibiskupský palác, Košice
Arcibiskupský palác, Košice

Arcibiskupský palác je symbolom duchovného a kultúrneho dedičstva

Palác v Košiciach je nielen krásnou historickou budovou, ale aj symbolom duchovného a kultúrneho dedičstva mesta. Jeho príbeh sa preplieta s osudmi významných osobností a udalostí, ktoré formovali dejiny Slovenska. Pri prechádzke po Hlavnej ulici určite nevynechajte návštevu tohto skvostného paláca, ktorý vás očarí svojou architektúrou i históriou.

Arcibiskupský palác, Košice
Arcibiskupský palác, Košice