Historická radnica

Historická radnica, Košice Zdroj: mapio.net

Klasicistická budova Historickej radnice, ktorá nesie aj neskorobarokové prvky sa nachádza na Hlavnej ulici č. 59.

Historická radnica – pôvodne na mieste stáli dva domy

V minulosti stáli na mieste Historickej radnice dva bohaté meštianske domy, z ktorých jeden patril významnému košickému rodákovi, arcibiskupovi Jurajovi Szathmárimu. Radnica bola postavená až v rokoch 1779 – 1780 podľa plánov bratislavského staviteľa J. Langera. Prepychovosť tejto budovy svedčí o význame vtedajších Košíc. Za povšimnutie stojí priečelie radnice, kde je umiestnený aj erb mesta.

Historická radnica –využitie objektu v minulosti

V roku 1927 bolo v zadnej časti objektu postavené kino Slovan. Niekoľko desaťročí slúžila budova ako knižnica, od roku 1989 pomenovaná ako verejná knižnica Jána Bocatia, podľa bývalého košického richtára a básnika.

Od roku 1997 slúžia priestory Historickej radnice na reprezentačné účely, sídli tu aj Návštevnícke centrum Košice, ktoré poskytuje služby zahraničným aj domácim návštevníkom.

Zdroj: http://www.visitkosice.org/