Kategória: Košice a okolie

Jakabov palác, Košice

Jakabov palác, postavený v roku 1899, predstavuje hrdú pamiatku na rodinu Jakabovcov. Peter Jakab, majiteľ a staviteľ tehelne, sa rozhodol postaviť túto impozantnú stavbu v pseudogotickom štýle, pričom inšpiráciu čerpal…

Kaštieľ rodiny Zichy

Kaštieľ rodiny Zichy bol postavený v renesančnom štýle a viackrát renovovaný. Pôvodne bol postavený v 15. storočí. Kaštieľ slúžil viacerým účelom Renovovaný bol v roku 1849 a v roku 1899…

Barokový kaštieľ rodiny Barczay

Starší barokový kaštieľ postavili na rozhraní 16. a 17. storočia, pravdepodobne na mieste pôvodného hrádku. Dnešnú podobu dostal v roku 1840. Kaštieľ prešiel niekoľkými úpravami Z kaštieľa postaveného na starších…

Historická radnica

Klasicistická budova Historickej radnice, ktorá nesie aj neskorobarokové prvky sa nachádza na Hlavnej ulici č. 59. Historická radnica – pôvodne na mieste stáli dva domy V minulosti stáli na mieste…