Kaštieľ rodiny Zichy

Kaštieľ rodiny Zichy, Košice Zdroj: Miestna časť Barca

Kaštieľ rodiny Zichy bol postavený v renesančnom štýle a viackrát renovovaný. Pôvodne bol postavený v 15. storočí.

Kaštieľ slúžil viacerým účelom

Renovovaný bol v roku 1849 a v roku 1899 ho prestaval známy košický staviteľ Jakab. Budova slúžila viacerým účelom. V roku 1935 tu sídlilo Štátne pokusné hospodárstvo, v rokoch 1936-1938 tu bola zriadená “Gazdinská škola”. V roku 1938 sem umiestnili vojenské veliteľstvo, neskôr Maďarskú žandársku školu.

Po oslobodení až do roku 1952 bola časť budovy využívaná na účely zriadenej stanice Zboru národnej bezpečnosti. Od 9. októbra 1955 do 18. septembra 1970 sídlila v budove kaštieľa Stredná poľnohospodárska technická škola. Následne v týchto priestoroch umiestnili Stredné poľnohospodárske učilište.

V roku 2008 odkúpila budovu mestská časť a zriadila v nej miestny úrad, knižnicu, múzeum a poštu.

Zdroj: Miestna časť Barca